Bouwen vanuit zelfvertrouwen

Bouwen vanuit zelfvertrouwen: de plicht van iedere leidinggevende

Stroeve samenwerking. Onbegrip. Stress. Irritaties op de werkvloer. Faalangst. Suboptimale teams. Hoog verloop. Hoog verzuim. Oude en jonge medewerkers die elkaar niet verstaan. 

Het zijn allemaal normale thema’s op de werkvloer. We kennen en herkennen het allemaal. Het is menselijk. Deze thema’s horen bij het leven en dus ook bij werk. Het zou alleen niet ‘de regel’ moeten zijn maar slechts ‘de uitzondering’. Het kost bedrijven geld, doet afbreuk aan kwaliteit van dienstverlening en het stagneert groei.

Hoe komt dit? En wat kun je eraan doen?

In onze prestatiegerichte maatschappij loopt de lijn van ontwikkeling langs woorden als: cognitie, competitie, competentie, prestatie, beoordelen & efficiëntie. We stellen normen vast. Kinderen, studenten, jong volwassenen en volwassenen moeten voortdurend aan die zelfbedachte normen voldoen. Dit doen we in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het bedrijfsleven. Als we vervolgens niet voldoen aan deze zelfbedachte norm, komt de focus volledig te liggen op de punten die iemand niet of minder goed kan. Doordat we onze focus verleggen zien we op een gegeven moment alleen nog maar wat er niet is. Waar iemand niet aan voldoet. Wat iemand niet kan. Op dit punt, door deze focus, verliezen we de verbinding en ontstaat er afstand. Voor je het weet krijgt iemand het gevoel dat hij of zij niet voldoet. Deze manier van kijken zit in de haarvaten van onze maatschappij.

Dit levert stress op, een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst en burn-out klachten. We creëren op deze manier suboptimale leerlingen, studenten, werknemers en Nederlanders. Eeuwig zonde en het kan echt anders!

Anders kijken naar de ontwikkeling van mensen

Ik ben van mening dat wij in onze maatschappij anders moeten kijken naar ontwikkeling van mensen. Ontwikkeling vertrekt in mijn beleving vanuit zelfvertrouwen. Onze hele maatschappij zou er dus op gericht moeten zijn om het zelfvertrouwen van ieder individu te vergroten: whenever – wherever. Zelfvertrouwen is namelijk niet alleen belangrijk voor groei, maar ook voor veerkracht, authenticiteit, autonomie en verdraagzaamheid. Hoe veerkrachtig, authentiek, autonoom en verdraagzaam zijn jouw medewerkers? Is de Nederlander? 
Eerlijk… Valt tegen toch?!?

Volkomen onbedoeld en totaal onbewust breken we in onze maatschappij het zelfvertrouwen af. We leggen mensen, van baby tot bejaarde, de godganse dag langs een meetlat. Dat baart me zorgen.

We verliezen, door deze normen, scores, prestatiedrift en cognitieve analyses, de verbinding met een mens. We verliezen ons gevoel. We verliezen om te vertrouwen op ons gevoel. We verliezen massaal (zelf)vertrouwen doordat we ons focussen op de matige uitslag van een vage score. Het stagneert de groei van individuele mensen maar dus ook van bedrijven en daarmee dus ook van ons land.

Nu alle systemen toch onder druk staan en er overal complete chaos lijkt te zijn, doet zich een ultieme kans voor. Herijken. Pak het moment, want: “In the eye of a hurricane there is silence.”

Stel jezelf als eigenaar, als manager, als teamleider, als directeur eens de volgende vraag:

“Wat is de bedoeling van mijn bedrijf of instelling, en hoe kunnen mijn medewerkers een optimale bijdrage leveren aan deze bedoeling?”

Juist, vanuit zelfvertrouwen!

Zelfvertrouwen groeit als je de mogelijkheid krijgt om te doen waar je van nature goed in bent én waar je voldoening uithaalt: jouw eigen talenten! Zo kun je bouwen vanuit zelfvertrouwen aan jezelf, jouw team, jouw product en jouw dienstverlening.

Talentontwikkeling start bij het ontdekken van je eigen talenten. Het jouw eigen natuurlijke patronen in denken, voelen en handelen. Vervolgens kun je die van je collega ontdekken en gebruiken. Zo zet je jouw medewerkers in hun kracht.

Focus je als leidinggevende dus niet langer op wat iemand niet kan. Maak niet langer van die ‘4’ een ‘6’ maar richt je op de diverse talenten in je team. Maak van een ‘7’ een ‘9’! Je kunt als leidinggevende dan een gemeend compliment geven. Zo geef je jouw medewerker zelfvertrouwen en zelfs een ‘shotje dopamine’.

“Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg.”

Durf anders te denken, durf anders te kijken, durf eens anders te doen… Kies voor talentontwikkeling! Mocht je nu op weg geholpen willen worden met het ontwikkelen van talenten binnen jouw team, óf echt willen bouwen aan een sterk team dan help ik je graag verder.

Je kunt zelf vandaag al het eerste stapje zetten. Voer het andere gesprek. Vraag eens aan je medewerker wat zijn of haar hobby’s zijn? Welke talenten liggen hier verborgen? Vraag eens waar jouw medewerker blij van wordt in het werk? Door deze manier van praten en kijken ontstaat er al verbinding. Verbinding leidt tot inzicht, begrip, een betere samenwerking, meer vertrouwen, minder angst, minder irritatie en frustratie.

Word wie je bent, leer jouw medewerker varen op zijn of haar eigen talent!

Ik vind het de plicht van iedere leidinggevende, directeur of eigenaar om vanuit deze gedachten te bouwen aan het zelfvertrouwen van iedere medewerker. Je hebt er zelf alleen maar baat bij.