Vertrouwen is moeite doen de ander te begrijpen

Vertrouwen is: moeite doen de ander te begrijpen

Op mijn bootje, met mijn kop in de wind,
daar ontmoet ik mensen,
daar verdwijnt de afstand.
daar ontvouwt zich een mens.

Op mijn bootje, met mijn kop in de wind,
daar ontmoet ik hem weer,
daar zie ik een jongen,
daar toont zich een mens; kwetsbaar, open, puur en eerlijk.

Op mijn bootje, onze koppen in de wind,
daar ontstaat verbinding, verwondering en wederzijds respect,
daar daalt bij mij een diep besef in:
Daar waar een echt gesprek wordt gevoerd,
daar verdwijnen grenzen en worden bruggen geslagen.

Daar is vertrouwen!

Op mijn bootje, onze koppen in de wind,
daar is vertrouwen,
daar ontstaat inzicht en begrip in de ander,
daar ontstaat vanuit verbinding, groei en ontwikkeling.